قاتل ستایش قریشی اعدام شد
قاتل ستایش قریشی اعدام شد
تاوان گذار- قاتل ستایش قریشی صبح امروز اعدام شد.

توسط: hosaynzadeh تاریخ انتشار: پنج شنبه، 14 دی 1396 ساعت 13:10:14
پایگاه خبری تاوان گذار