قرمز شدن بورسهای جهانی
قرمز شدن بورسهای جهانی
تاوان گذار-تمامی شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.

توسط: مدیریت تاریخ انتشار: شنبه، 29 آذر 1399 ساعت 12:44:30
پایگاه خبری تاوان گذار