تکذیب خبر استعفای حجتی
تکذیب خبر استعفای حجتی
تاوان گذار-خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی تکذیب شد.

توسط: مدیریت تاریخ انتشار: سه شنبه، 07 آبان 1398 ساعت 12:38:18
پایگاه خبری تاوان گذار