ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت بیمهضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت بیمهتاوان گذار- هر کسب و کاری برای توسعه و نفوذ در افکار عمومی نیازمند فرهنگ سازی در زمینه گسترش متغیرهایی همچون اعتماد، روحیه همکاری و تقویت تعاملات در راستای اثرگذاری بر مشتریان خود است. به همین علت غالب شرکت های معتبر و موفق با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای، برای سازمان خود استراتژی های اخلاقی را تدوین می کنند.رعایت اخلاق از بدیهیات اولیه و ذاتی فعالیت بیمه گری است، چرا که بازار بیمه با متغیرهایی چون اعتماد و داشتن حسن نیت در هم تنیده و گسست این دو از هم اجتناب­ ناپذیر است. با ارزش ترین سرمایه هر سازمان یا شرکت جلب اعتماد و اطمینان ذینفعان خود بوده و برخورداری از مخاطب یا مشتری دائمی یا طولاتی مدت محصول رعایت اخلاق حرفه ای است.

قبل از هر گونه تفسیری از فعالیت بیمه گری، کارویژه صنعت بیمه مهیا کردن آرامش و اطمینان برای جامعه است و این امر محقق نخواهد شد مگر با رعایت بایدها و نبایدهای حرفه ای که آمیزه ای از آموزه های اعتقادی و باورهای حاکم بر جامعه، ارزش های والای انسانی و رعایت قوانین و مقررات. به تعبیری ارتباط بین فعالیت بیمه گری و اخلاق در بر گیرنده این نکته مهم و اساسی است که رابطه بیمه گر و بیمه گذار، رئیس و مرئوس شرکت بیمه تعیین کننده مرز میان اخلاق و بی اخلاقی باشد. رعایت اصول اخلاقی تضمین کننده منافع بلندمدت شرکت های بیمه است که با نفوذ رفتارهای خلاف اخلاق منافع شرکت های بیمه و ذینفعان آن را به مخاطره می اندازد.

تعاریف متعددی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است؛ اخلاق فردی، بیش از هر بحثی به معنای مسئولیت پذیری فرد در مقابل رفتار خود شخص، صرفا به معنای یک انسان است و اخلاق حرفه ای مسئولیت پذیری اشخاص در مقابل رفتار حرفه ای و شغلی فرد است. در تعریفی دیگر، اخلاق حرفه ای را مجموعه قواعدی می دانند که افراد بصورت داوطلبانه و بر اساس وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای به آن عمل می کنند بدون آنکه الزام بیرونی یا قانونی بر آن باشد. بدیهی است، اخلاقیات رابطه نزدیکی با باورها و ارزش های اجتماعی و انسانی دارند، اخلاق به واقع رعایت اصول معنوی و ارزش های حاکم بر رفتار شخص و گروه است.

از ویژگی های افراد برخوردار از اخلاق حرفه ای؛ وظیفه شناسی، رعایت انصاف و عدالت، صداقت، حفظ احترام دیگران و در نهایت رعایت و احترام به ارزش ها و هنجارهای رسمی و غیررسمی جامعه است. بر همین اساس به زعم بسیاری از صاحبنظران، بطور کلی تجارت توأم با اخلاق فرد یا سازمان را در دستیابی به موفقیت و بهبود فضای کسب و کار خود کمک می کند. تحقق این امر با کسب شهرت و اعتبار در محیط کسب و کار باعث جلب اعتماد و اطمینان مخاطب یا مشتری می شود. در مقابل تجارت و فعالیت اقتصادی بدون رعایت اخلاق، همواره آسیب های فراوانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه فرد می سازد. بر همین اساس، کار تجاری و فعالیت بیمه گری بر مبنای یکسری ملاحظات اخلاقی و لزوم فراهم کردن اسباب آرامش و آسایش افراد جامعه بنا شده است.

نکته پایانی اینکه؛ صنعت بیمه برای حفظ و جلب اعتماد جامعه نیازمند رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای است، بلاشک مدارای اخلاقی در سطوح بالای صنعت بیمه به جامعه بیمه گذاران، کارکنان، نمایندگان و... ذینفعان صنعت منعکس شده و از این طریق بسیاری از افراد مرتبط با بیمه از فرهنگ جاری در بین دست اندرکاران صنعت بیمه متأثر خواهند شد پس چه زیبا خواهد بود صنعت بیمه به عنوان رکن آرامش بخش جامعه داعیه دار اخلاق مداری باشد.   

 *موسی رضایی/مدیرعامل بیمه اتکایی امین

 

 

 

 


تاریخ انتشار: دوشنبه، 21 شهریور 1401 ساعت 15:25:43 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 21 شهریور 1401 ساعت 15:28:03 توسط:مدیریت
می پسندم 0
نمی پسندم 0


نظرات

ارسال نظر
نام
تلفن همراه
 
پست الکترونیک
آدرس وب سایت یا وبلاگ
نظر شما


ارسال نظرپایگاه خبری تاوان گذار