آموزش راهکار کنترل ریسک در صنعت بیمهآموزش راهکار کنترل ریسک در صنعت بیمهتاوان گذار-شرکت ها و سازمان های امروزی که در پی رقابت و حفظ مشتریان خود هستند نیازمند دستیابی به نیروی انسانی توانمند، راضی و متعهد هستند. در شرایط بازار رقابتی نیروی انسانی کارآمد و متعهد شاخص اصلی برتری یک شرکت نسبت به شرکت های دیگر است.شناسایی، پرورش و هدایت پتانسیل­ ها و شایستگی­ های نیروی انسانی در حیات سازمان در فضای رقابتی نقشی کلیدی دارد، به همین دلیل هر گونه بی ­توجهی به این شایستگی­ ها به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه ­های دانشی باعث قربانی شدن سازمان در برابر تغییر و تحولات می­ شود و سازمان را در جریان مواجهه با رقبا با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.

سازمان­ های هوشمند با آموزش نیروی انسانی و مسلح کردن افراد به علم روز در زمینه فعالیت ­های خود اقدام به توانمندسازی و تقویت افراد و سازمان، ضمن پایان دادن به ناتوانی خود در برابر رقبا توانمندتر و با دانش­تر عمل می­ کنند.  

کانگرو کاننگو، توانمندســازي را فراینــد افــزایش احســاس خودکارآمدي در افراد از راه شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی کارکنـان شـده است، تعریف می­ کنند.

بلانچارد توانمندسازي را به معناي قدرت بخشیدن می­ داند و این یعنی به افراد کمک شود تا احساس اعتماد بـه نفـس خـود را بهبـود بخشـند، بـر نـاتوانی یـا درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه­ هاي درونی آنان براي انجام دادن وظیفه بسیج شود.

از پیامدهای ارزشمند آموزش، صلاحیت ­بخشی و احراز شایستگی حرفه­ ای برای کارکنان سازمان است. در سازمانی که برای شایستگی نیروی انسانی هزینه و سرمایه ­گذاری انجام می­شود؛ فرد از دانش، مهارت و توانایی لازم برای انجام شغل برخوردار است و می­ تواند مسائل و وظایف شغل  را به طور مستقل و انعطاف ­پذیر انجام دهد و توان و تمایل به برنامه­ ریزی برای آینده در حوزه کاری خود و سازمان متبوعش را دارد.

با عنایت به اهمیت توانمندسازی و شایستگی­ های حرفه­ ای کارکنان در بهبود کیفیت خدمت، سازمان­ ها تلاش می ­کنند که کارکنان خود را به منظور ارائه خدمات با کیفیت­ تر، توانمند ساخته و از این طریق سطح شایستگی حرفه­ ای آنان را ارتقا دهند.

شرکت­ های بیمه با توجه به حضور در یک فضای رقابتی نیازمند الگوسازی و پیاده کردن شیوه­ های نوین آموزشی هستند تا از این طریق ضمن توانمندسازی کارکنان به ارتقا جایگاه کارکنان در راستای احراز صلاحیت حرفه ­ای آنها اقدامات عملی را انجام دهند.

صنعت بیمه برای بقا و ارتقا جایگاه خود در اقتصاد کشور نیازمند توجه به آموزش در دو حوزه است و به نظر می­ رسد با توجه و تمرکز بر این دو بخش می ­تواند شرایط توسعه بیمه را در کشور فراهم کند.

دست­ اندرکاران صنعت بیمه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید برنامه ­ریزی آموزشی را هم برای کارکنان و هم برای مردم که به نوعی مروجین فرهنگ بیمه هستند را در دستور کار قرار دهند. آموزش کارکنان به عنوان عوامل اجرایی و بازیگران اصلی صنعت بیمه لازم است اولین اولویت آموزشی صنعت باشند، با وجود کارکنان توانمند و با دانش است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه بیشتر می­شود و زمینه تعامل صنعت و مردم فراهم می شود.

شاید بحث از آموزش در بین مردم کلی و دشوار باشد ولی با توجه به عدم آگاهی مردم از مزایا و منافعی که خدمات صنعت بیمه می­ تواند برای آینده آنها داشته باشد ارائه آموزش­ های عمومی بیمه و معرفی ابعاد و شرایط استفاده از خدمات صنعت بیمه در جامعه برای صنعتی که در شرایط سخت اقتصادی حامی مردم است امری ضروری به نظر می ­رسد.

پرواضح است؛ صنعت بیمه با تدارک و تدوین برنامه­ های آموزشی، باید در صدد توانمندسازی و ارتقا شایستگی حرفه ­ای کارکنان اقدامات فوری را به عمل آورد، بطوری که برخورداری از کارکنان با دانش فنی بالا و توانمند در تعامل با مردم می­توان به آینده صنعت بیمه امیدوار شد.

صنعت بیمه برای تأمین آینده جامعه باید امروز با آموزش کارکنان و برنامه ­ریزی لازم برای آموزش آحاد جامعه برنامه داشته باشد، تأمین آینده صنعت بیمه به آگاهی مردم از مزایای بیمه و منافع آن برای مردم گره خورده است، بدیهی است صنعت بیمه قوی و توانمند است که می­ تواند در روزهای سختی به مردم کمک کند.

داشتن استراتژی آموزشی برای صنعت بیمه می ­تواند عاملی موثر برای کاهش ریسک در جامعه به سودآوری شرکت ­های بیمه منتهی شود. شرکت ­های بیمه در راستای حفظ و ارتقا جایگاه صنعت بیمه و به منظور تأمین منافع ذینفعان خود لازم است با برنامه­ریزی آموزشی زمینه سرمایه ­گذاری در آموزش عمومی بیمه برای آحاد جامعه را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق بسترهای ریسک­ های موجود در جامعه را کنترل نمایند.

متأسفانه طی سال­ هایی که از عمر بیمه در کشور می ­گذرد کمتر به آموزش به عنوان یکی از منابع سودآوری و سرمایه­ گذاری در صنعت بیمه توجه شده است و اگر آموزشی هم وجود دارد صرفا آموزش ضمن خدمت برای کارکنان صنعت بوده است.

*بهروز میرزایی


تاریخ انتشار: شنبه، 16 آذر 1398 ساعت 10:52:49 تاریخ آخرین ویرایش:شنبه، 16 آذر 1398 ساعت 10:52:49 توسط:مدیریت
می پسندم 0
نمی پسندم 0


نظرات

ارسال نظر
نام
تلفن همراه
 
پست الکترونیک
آدرس وب سایت یا وبلاگ
نظر شما


ارسال نظرپایگاه خبری تاوان گذار