سرمایه فردی ضامن جامعه ایمنسرمایه فردی ضامن جامعه ایمنتاوان گذار- اغلب جامعه شناسان و اقتصادانان تولید، انباشت و حفاظت از پنج سرمایه اقتصادی، انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین را از عوامل و نشانه های توسعه یافتگی هر جامعه ای قلمداد می کردند.هر یک از سرمایه های فوق در بخشی از زندگی افراد و جوامع در راستای رشد و توسعه آنها تأثیرگذار است و می تواند مراتب بلوغ آنها را فراهم کند.اغلب اندیشمندان این پنج سرمایه را عامل توسعه و ترقی در نظر می گیرند و از "سرمایه فردی" به عنوان هسته و بنیاد اصلی توسعه غافل شده اند یا کمتر به آن توجه کرده اند. با وجود سایر سرمایه ها اگر سرمایه فردی در جامعه ای پایین باشد سایر سرمایه ها به خودی خود رو به زوال می روند سرمایه فردی مقدم بر سایر سرمایه ها خواهد بود.

در جامعه ما بخش مهمی از منابع معدنی و طبیعی و درآمدهای نفتی(سرمایه اقتصادی) بخش بزرگی از هنجارها و ارزش ها و باور جمعی(سرمایه های اجتماعی) و بخش بزرگی از نیروی تحصیل کرده(سرمایه انسانی) و بخش بزرگی از چهره های ملی و تاریخی(سرمایه های نمادین) ما به دلیل پایین بودن سرمایه های فردی و کج سلیقگی در جلب مشارکت و همکاری مدنی و اجتماعی از دست رفته است. که این امر توجه و مداقه در سرمایه فردی را برای ما نمایان می کند.

در جامعه امروز ما که اغلب نهادها بویژه خانواده فرد را به سرمایه اقتصادی و اجتماعی و سایر سرمایه ها راهنمایی می کنند باید در پی گمشده ای به نام سرمایه فردی گشت و راه حل مشکلات، توسعه و پیشرفت را در آن جستجو کرد. بی تردید اگر سرمایه های فردی در کودکان ما تقویت شود در آینده با مدیریت و رهبری بنگاه های بزرگ اقتصادی، احزاب قدرتمند و پایدار و... به آسانی کنار آمده و مسیر توسعه جامعه را تضمین خواهند کرد.

فاکتورهای لازم برای شکل گیری افرادی توانا در جامعه برخورداری از سرمایه جسمانی، سرمایه روانشناختی، سرمایه شخصی، سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی است. کودکانی که با سرمایه های مذکور مهارت های لازم برای زندگی را کسب کند در بزرگسالی قادر خواهند بود یک زندگی غنی، شاد و پرمعنا را تجربه کنند. زندگی ای که برای جامعه سرشار از خلق ارزش خواهد بود و اینگونه یک کودک توانمند در آفرینش توسعه برای جامعه مشارکت خواهد کرد.

در برنامه پایانی عصر جدید که با راهیابی پنج نفر از بهترین شرکت کنندگان با رأی مردم انجام شد هر یک از نفرات قبل از رأی گیری پایانی رتبه شرکت کنندگان را پیش بینی کرده بودند که توجه به آن بسیاری از نکات مخفی سرمایه های افراد را مشخص می کرد.

در این نوشتار قصد نقد یا تقبیح رفتار هیچ یک از شرکت کنندگان را نداریم ولی از نگاه برخورداری از سرمایه هایی بحث می کنیم که در جامعه ما کمتر به آنها توجه می شود و اگر فردی بیش از حد تواضع داشته باشد و یا به نوعی انسانی-عاطفی تر برخورد می کند را با الفاظ و کلمات نامناسب مورد خطاب قرار می دهند. غافل از اینکه رفتار این افراد به مهر و محبت انسانی نزدیک تر است و وجود انسان و روابط انسانی را باید این نوع رفتارها تکمیل نماید و این گونه افراد الگوی سرمایه فردی و معنوی قرار گیرند تا جامعه در دستیابی به سرمایه های جمعی موفق تر عمل کند.

در پیش بینی که انجام شده بود نفر اول و دوم انتخاب شده با رأی مردم جایگاه خود را نفر پنجم پیش بینی کرده بودند در حالی که پس از اعلام نتایج رأی گیری معادلات به شکل دیگری رقم خورد. به نظر می رسد، این دو نفر که به زعم مخاطبین کارهای جذابی را ارائه کردند و دارای ظرفیت های بالایی بود، با این حال خود این افراد که شاهد زحمات سایر شرکت کنندگان بودند برتری دیگران را پذیرفتند و خود را به عنوان نفر آخر انتخاب کردند که این گویای روح بالا و سرشار از ایثار آنها داشت. در حالی که از نظر مردم این دو نفر به عنوان برترین انتخاب شدند.

در اینجا فارغ از نگاه تکنیکال و نکته نظرات فنی رأی دهندگان لازم است به مهمترین سرمایه تأثیرگذار که باید از آن به مبنای توسعه یاد کرد اشاره نمود. این سرمایه همان سرمایه فردی است.

فاطمه عبادی و محمد زارع نفرات اول و دوم اولین دوره برنامه عصر جدید تحقیقا از نفراتی بودند که شاید به لحاظ اقتصادی در بین سایر شرکت کنندگان جایگاه نسبتا پایین تری داشتند ولی مردم به سرمایه معنوی، سرمایه شخصیتی و تأثیرگذاری سرمایه روانشناختی شان رأی دادند.

وجود روح از خودگذشتگی، توجه به همنوع، انسانی و عاطفی بودن، داشتن روحیه جمعی و بی توجهی به زر و زور و تکبر دنیوی، سادگی در گفتار و رفتار این افراد در کنار مهارت و تکنیک هایشان در اجرا عواملی بودند که مخاطب را جذب کردند و توجه ویژه ای به آنها شد.

با توجه به اتفاقات رخ داده به جرأت می توان گفت دستاورد اصلی برنامه عصر جدید در اولین دوره برگزاری را ظهور و بروز"سرمایه فردی" دانست.  

نکته قابل توجه در رفتار این دو نفر بی آلایشی بی حد و مرز آنها بود که عوامل پشت صحنه و مربیان را به صدا در آورده بود که متأسفانه به جای تقویت و بزرگنمایی کردن این وجه شخصیتی این افراد در برخی مواقع از سوی مجری و بقیه مورد مزاح قرار می گرفتند. جامعه کم مهر شدۀ ما این روزها نیازمند تکثر چنین افرادی است که حاضرند نفر اول نباشند ولی دوست و یا هموطنشان خوشحال باشد و دلی آزرده نگردد.  


تاریخ انتشار: جمعه، 01 شهریور 1398 ساعت 12:58:21 تاریخ آخرین ویرایش:جمعه، 01 شهریور 1398 ساعت 13:05:03 توسط:مدیریت
می پسندم 0
نمی پسندم 0


نظرات

ارسال نظر
نام
تلفن همراه
 
پست الکترونیک
آدرس وب سایت یا وبلاگ
نظر شما


ارسال نظرپایگاه خبری تاوان گذار